Çevreye duyarlılık ve temiz çevre, temiz gelecek bilinci, İMPAZ Grup olarak en önemli değerlerimizden biridir. Bu doğrultuda çevrenin en iyi şartlarda korunması adına katı atık depolama faaliyetlerimiz de sürdürmekteyiz.