Farkı Yaratan İnsanın İşini Sevmesidir

Sahip olduğu başarıya ulaşmada en önemli rolün insan kaynağına verilen değer olduğuna inanan ve çalışanlarını tüm faaliyetlerinin temelinde gören İMPAZ Grup; sürekli gelişim ve yüksek performansı sağlayacak uygulamalarıyla nitelikli insan gücüne sahip, sektöründe örnek ve her zaman tercih edilen işveren olma hedefini benimsemiştir.

İmpaz Grup, çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını sürdüren, çalışanlarının memnuniyetine ve verimliliğine katkıda bulunacak bir iklim yaratmıştır. Karşılıklı güven ve saygı kültürü içerisinde çalışanlarını “İmpazlı olmak” kimliğinde buluşturmaktadır.

İmpaz Grup’un Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları vizyonu yüksek performans kültürü oluşturmak, misyonu ise organizasyonel değişim ve gelişimi sağlamaktır. Bu kapsamda, şirket stratejisi ve şirket hedefleri ile paralel biçimde belirlenen bireysel iş ve yetkinlik hedefleri ile etkin ve düzenli bir yapısal performans yönetimi gerçekleştirilmektedir. Şirketin rekabet gücünü artıracak ve değişen ihtiyaçlara cevap verecek kapsamda da, organizayonel değişim ve gelişime yönelik politikalar planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Objektif ve sistematik bakış acısıyla yürüttüğümüz işe alım sürecimiz; kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun departmana yerleştirilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Bu amaçla deneyimli ve yeni mezun adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak, bazı değerlendirme araçları uygulanır:

  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Kişilik  ve  Zihinsel Beceri Envanteri
  • Yabancı Dil Seviyesi

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili  iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar.

İmpaz Grup‘a iş başvurusu yapmak isterseniz aşağıdaki formu kullanabilir, mevcut özgeçmişiniz varsa bize ulaştırabilirsiniz. Tüm başvurular kayıt edilmektedir.