Depolamaya uygun nitelikteki tarım ürünlerini, modern altyapıya sahip sağlıklı ve güvenli ortamlarda depolanmasını sağlamaktayız.

Depoculuk hizmetlerimizi yerine getirebilmek adına ilgili tüm bakanlıklarımızdan gerekli izinleri alarak, bu faaliyetlerimizi de İMPAZ farkı ve güvencesi ile müşterilimizin hizmetine sunmaktayız.